Privatlivspolitik

Privatlivs- og persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte en ny EU-lovgivning i kraft: General Data Protection Regulation, også kaldet GDPR. Den kræver at alle europæiske virksomheder skal oplyse om hvilke data der indsamles, hvordan det bliver gjort og hvordan de indsamlede data bliver opbevaret og behandlet. Vi tager datasikkerhed, privatlivs- og persondatapolitik meget alvorligt og er opdateret i overensstemmelse med lovgivning. Derudover bestræber vi os på at undersøge hvordan vores samarbejdspartnere behandler data og vi gør meget for at sikre at data ikke sendes videre til behandling i usikre tredjelande, herunder i USA.

 

Persondatapolitik

Herunder beskrives hvordan YansaTech ApS, behandler persondata i forhold til dig som kunde. I persondatapolitik forklarer vi hvilke typer af persondata vi kan komme til at behandle og med hvilket formål vi behandler dem. Vi redegør også for vores behandling af persondata samt hvilke valg og hvilke rettigheder du har i relation til det. Vi beder dig gennemlæse vores persondatapolitik nøje og gøre dig indforstået med indholdet. Bemærk venligst at denne persondatapolitik vedrør behandling af persondata for hvilke vi er persondataansvarlige. Det indebær at vi er ansvarlige for håndteringen og behandlingen af dine persondata. Det indebær også at det er os du skal henvende dig til med spørgsmål eller synspunkter, eller hvis du vil benytte nogle af de rettigheder du har i forhold til vores håndtering af dine persondata. 

 

Persondata som behandles

Persondata vedrør oplysninger som kan henføres til dig, virksomhed eller organisation. Vi kan bl.a. komme til at håndtere følgende persondata som kan henføres til dig som kunde: Navn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, brugernavne, kodeord, bestillingsinformation, IP-adresser samt anden information, som du giver os i forbindelse med vores samarbejde.

 

Tilmelding af Nyhedsbrev

I forbindelse med evt. tilmelding til vores nyhedsbreve, beder vi om dit samtykke og din godkendelse i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi informerer dig om relevante begivenheder og forhold, tilbud på produkter, løsninger og andre nyheder.  Ved tilmelding til vores nyhedsbreve, sender vi en e-mail til den oplyste e-mailadresse, hvori vi beder dig bekræfte at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, vil dine oplysninger blive slettet. Formålet med denne procedure er at bekræfte din tilmelding og, for så vidt som det er relevant, afklare eventuelt misbrug af dine personoplysninger. Efter din bekræftelse opbevarer vi din e-mailadresse med det formål at sende dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag for dette er litra (a) i første punktum i artikel 6, stk. 1, GDPR. Du kan når som helst trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet tilbage og framelde dig nyhedsbrevet.

 

Formålet med behandlingen og retsgrundlag

Vi behandler dine persondata med det formål at administrere vores kunderelationer, levere varer og ydelser, yde support samt markedsføre vores varer og tjenester. Behandlingen sker fordi det er nødvendigt for at vi skal kunne overholde vores forpligtelser overfor dig, samt for vores berettigede interesse i at fortage markedsføring.

 

Lagring af persondata

Vi lagrer dine persondata så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Hvis kundeforholdet med os ophører, lagre vi dit navn, din adresse, din e-postadresse og dit telefonnummer i markedsføringsøjemed i højst et år efter at kundeforholdet ophørte. Oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Vi behandler altid dine persondata i den udstrækning og i den tid, vi er pålagt at gøre det i henhold til gældende lov. I tilfælde af at dine persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen, eller behandlingen af anden anledning ikke længere er tilladt, så anonymiseres eller slettes oplysningerne.

 

Modtagere

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores persondatabehandlere, som f.eks. Hetzner eller Regio-IT, OnlyOffice, Nextcloud eller MeisterLabs, eller andre distributører og samarbejdspartnere til vores IT- og cloud-tjenester. I sådanne tilfælde indgås persondatabehandleraftaler som sikrer at dine persondata kun behandles i overensstemmelse med lovgivningen og vores persondatapolitik. Vi sælger ikke, handler eller på anden måde overfører din personlige information til ikke-relevante parter, herunder firmaer som er underlagt ikke-EU-godkendte tredjelandes lovgivning.

 

Cookies

Websiden anvender så kaldte cookies med det formål at tilpasse din brugeroplevelse og forbedre websiden. Cookies er små tekstfiler som lagres på vores besøgendes computer og som er kan bruges til at følge hvad en besøgende gør på vor webside. Der findes to typer af cookies: (i) en permanent cookie som bliver liggende på besøgerens computer i en bestemt periode og (ii) en sessionscookie lagres kun under besøget på websiden. Sessionscookies forsvinder når du lukker din webbrowser. Cookies behandles efter dit samtykke. Hvis du ikke accepterer at cookies anvendes, kan du slette cookies i din webbrowsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille webbrowseren, således at du får et spørgsmål, hver gang en webside forsøger at placere en cookie på din computer. Tidligere gemte cookies kan slettes via webbrowseren. Se webbrowserens hjælp sider for mere information. Endvidere kan du når som helst, slette cookies manuelt fra din harddisk.

 

Dine rettigheder, du har ret til ….

  • at få bekræftet om vi behandler persondata som vedrører dig, og i så fald få adgang til disse persondata og information om persondata og vores håndtering af dem
  • at få fejlagtige persondata som vedrører dig rettet af os
  • Du har også ret til at supplere ufuldstændige personlige oplysninger i nogle tilfælde under hensyntagen til formålet med behandlingen
  • at, under visse omstændigheder få dine persondata slettet hos os, f.eks. hvis persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål til hvilket de indsamlet, eller hvis persondata behandles på en ulovlig måde
  • at kræve at vi begrænser behandlingen af dine persondata i visse tilfælde. Hvis du f.eks. bestrider persondatas korrekthed kan du kræve at vi begrænser behandlingen  af dem i den tid det tager os at kontrollere om oplysningerne er korrekte
  • at gøre indvendinger mod behandlingen af dine persondata som sker på basis af vores berettigende interesse. Hvis det sker skal vi påvise tvingende berettigende årsager som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder for at få lov til at fortsætte behandlingen
  • at gøre indvending mod behandlingen af dine persondata i det omfang behandlingen sker til direkte markedsføring. Ved en sådan indvending stopper vi anvendelsen af dine persondata til det formål
  • Under visse omstændigheder at få udleveret de persondata som du har overladt til os og som vedrører dig i et elektronisk format som er alment anvendt
  • Du har ret at overføre sådanne oplysninger til en anden persondataansvarlig

Informationsbeskyttelse

Vi gennemfører en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, f.eks. anvender vi kryptering for at sikre følsomme oplysninger. Kun specifikke medarbejdere har adgang til personhenførbar information. De IT-systemer som anvendes til at lagre information, lagres i et sikkert miljø. Brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet indenfor 72 timer.

 

Andet

YansaTech ApS vil løbende opdatere vores privatlivs- og persondatapolitik. Ved spørgsmål, eller ønskes data slettet, kontakt os på: info@yansatech.dk eller telefon 41130207. Bemærk: data som kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

Sporing:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.